Clicky

welkom op Gratisexamens.nl

Op GratisExamens.nl is het mogelijk om gratis theorie examens te oefenen voor de Auto - Motor - Bromfiets. Wij verzamelen alle website's waar gratis geoefend kan worden. Om tegenwoordig je theorie examen te halen moet je een degelijke kennis hebben. Deze oefenstof kan je op verschillende manieren tot je krijgen, bijvoorbeeld door het kopen van een theorieboek, theorie cd-rom of via een website zoals deze.

De norm om je theorie certificaat te halen wordt continu aangescherpt en bekeken, vandaag de dag bestaat het theorie examen uit 2 onderdelen met een totaal van 65 theorie vragen.

  • 40 vragen wet-en regelgeving.
  • 25 vragen gevaarherkenning.Voor wet en regelgeving mag je maximaal 5 fouten hebben en bij gevaarherkenning 12 fouten. Zorg er dus voor dat je goed voorbereid het examen gaat maken.

Om goede theorieboeken te kopen verwijzen wij je naar OnlineTheorieShop.nl daar worden alle soorten theorie boeken verkocht voor vrachtauto, auto, motor en bromfiets.